กำหนดการ / เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
ดร. นพ. วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ : Double gloving Minimizing Risk Protect your Patients, Protect yourself
เอกสารทั่วไป
27 พ.ค. 2566
2
พว.รุ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ : CSSD : Surgical Instrument management
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
3
พว.ชรินทร์ ก่านหงษ์ : The role of nurses in organ transplant nursing and infection prevention
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
4
พว.วชิรวิชญ์ ภาษิต : The role of nurses in organ transplant nursing and infection prevention
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
5
ดร.วรรณวิมล คงสุวรรณ : Nursing supervision in surgical nursing and infection prevention
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
6
พญ.หัสยา ตันติพงศ์ : Surgery and Infection in Chonburi Hospital
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
7
เอกสารทั่วไป
26 พ.ค. 2566
8
กำหนดการประชุม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2566
เอกสารทั่วไป
04 พ.ค. 2566

แบบฟอร์ม คู่มือ
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม คู่มือ
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

กำหนดการ /เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

สรุปประชุม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี

เลขที่ 69/ หมู่ 2 ตึกเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อเรา